Нови вътрешни документи на Файнекс

14 апр.

Нови вътрешни документи на Файнекс

С решение на Едноличния собственик на капитала на ИП Файнекс ЕООД от дата 14.04.2016 г., бяха приети:

 

  • Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Файнекс” ЕООД съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договор за посреднически услуги с финансови инстументи на регулиран и извън регулиран пазар в България съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договора за електронна търговия с финансови инстументи на международните финансови пазари съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договор за управление на индивидуален портфейл съгласно приложения образец;
  • Промени в Правилата за вътрешната организация на „Файнекс” ЕООД съгласно приложения образец;
  • Промени в Правилата за структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол съгласно приложения образец.

Промените влизат в сила след одобрението им от Комисията за финансов надзор.