Месечен финансов бюлетин – април 2017

10 апр.

Месечен финансов бюлетин – април 2017

Инвестиционен коментар

Развитите пазари в Европа и САЩ остават в синхрон и балансът на рисковете предполага ръст на основните индекси в средносрочен до дългосрочен план. Непосредствената картина обаче е доста по-несигурна и изисква адекватна предпазливост, тъй като еуфорията след изборите в САЩ бързо доведе до нездравословни нива на оптимизъм сред портфолио мениджърите, което от своя страна изчерпи „ликвидността“, така необходима за да поддържа ръста. Това състояние на пазарите доминира от втората половина на Февруари и изглежда ще бъде актуална тема през следващите седмици.

Без съмнение трансформацията на пазарите от „потребители на ликвидност“ към фокусирани върху  ръста на корпоративните печалби инвестиционни носители е най-добрата новина в средносрочен план. От една страна глобалната монетарна политика все повече ще се превръща неутрален към негативен фактор за пазарите на акции, но от друга страна „рецесията“ на корпоративните печалби от последните няколко тримесечия приключи и отново виждаме подобряваща се фундаментална среда.

Монетарна политика

Исторически ниските лихвени нива (всъщност най-ниските в позната ни история) постепенно започват, макар и с бавни темпове да се нормализират. Федералният резерв за трети път повиши Федералната лихва с 25 базисни точки през Март и дори започнаха спекулации за свиване на огромния му баланс (съдържащ предимно US държавни облигации) към края на годината.

EU Central bank balance sheet

От друга страна Европейската централна банка макар и все още в програма за изкупуване на активи, също подготвя инвеститорите за предстоящото и ограничаване т.н. “Tapering”. Тези процеси постепенно ще ограничат ликвидността на разположение в глобалната финансова система и ще представляват негативен за акциите фундаментален фактор. 

Все пак склонността на централните банки да започнат излизане от свръх ликвидността на фона на относителната несигурност в икономически, а донякъде и в политически аспект, безспорно е признак за позитивните очаквания на монетарните власти за състоянието на икономиките.

US inflation rates

Икономически фундамент

Именно на макро ниво се развиват процеси, които дават повод за оптимизъм и подкрепят дългосрочната позитивна картина пред пазарите на акции в Европа и САЩ.  Водещите икономически индикатори (които по същество отразяват нагласите сред бизнес мениджърите на различни нива и сектори) достигнаха най-високите си стойности за последните години. Нивата на безработица се колебаят около пълната заетост, а постепенно „призракът на дефлацията“ започна да отстъпва място на здравословни за балансиран растеж нива на инфлация.

 

US corporate profits

Корпоративни резултати

На специфично корпоративно ниво приходите и особено печалбите на компаниите отново се повишават на годишна база, след няколко поредни тримесечия на свиване. Именно ръста на т.н. Earnings per Share/ EPS ще бъде ключовия фундаментален фактор, без чийто принос индексите на развити пазари няма да успяват да поддържат дългосрочния си възходящ тренд, тъй като относителните оценки като P/E и P/S граничат с надценеността и дори при някои варианти са в територията на предходни пазарни пикове, като 2000 и 2007 година.