Акции на фокус – месец Юни 2017

7 юни

Акции на фокус – месец Юни 2017

AMAT (NASD) и AGN (NYSE) – Юни 2017

Applied Materials Inc

Най-добре представилата се позиция от портфейла през месец май беше производителят на материали за микрочипове Applied Materials Inc. AMAT (NASD) Акциите на компанията се повишиха през месеца с 12,20% след аноансираните резултати за второ тримесечие, както и подобрените очаквания на мениджмънта за представняето през цялата 2017 година. Консенсусът на анализаторите според FactSet беше за 76 цента EPS докато компанията аноснира 79 цента EPS за Q2. Приходите от продажби достигат 3,55 млрд. долара но очакванията на компанията за третото тримесечие е приходите да бъдат в рейнджа 3,60 до 3,75 млрд. долара. На годишна база Q2 представлява 45% ръст на показателя. В цялост компанията стои добре фундаментално и анализаторите започнаха да ревизират очакванията си в позитивна посока, което допълнително предизвиква инвеститорски интерес.

Allergan PLC

Компанията с най-слабо представяне в портфейла през май беше базираният в Дъблин фармацевтичен производител Allergan PLC AGN (NYSE), който въпреки че представя резултати над консенсуа на анализаторите, насочва инвеститорското внимание към  известна непоследователност на мениджмънта в прогнозите за паричните потоци. Част от инвеститорите изразяват опасения, че нормата на рентабилност на продажбите на компанията достига пикови стийности и ще бъде трудно да се поддържа през следващите няколко тримесечия.  За Q1 компанията надхвърли очакванията,  както за продажбите така и за печалбата на акция и едновременно повиши прогнозите за фискалната 2017.

Алтернативният сценарий набляга на новаторския мениджмънт и лидерството му в новия индустриален модел „Growth Pharma“. Тук погледът е по-дългосрочен.

Allergan е фокусирана върху разработването, производството и маркетинга на портфолио от най-продаваните класове медицински продукти. След сделката с Actavis plc през ноември 2014 се очакваше обединението да бъде постоянно в топ 10 (според прихода от продажби) на глобалните фармацевтични компании. От 2015 мениджмънтът на Allergan залага и на новия си индустриален модел „Grow Pharma“, основаващ се върху идентифицирането на пет характеристики, благодарение на които се прогнозира компанията да расте по-бързо от конкурентите, както и да се разграничи от големите фармацевтични компании (т.е. от традиционния модел „Big Pharma“). Засега подходът дава резултат.

AMAT (NASD) vs AGN (NYSE)

На общия фон на сектора US Drugs-Generic акцията може да се постави и сред най-перспективните, при отчитане по-ниското ниво на риск.

При АМАТ краткосрочната волатилност е видимо по-голяма, както и коефициентът бета, което изисква много повече прецизност при определянето на съотношенията между персонално допустимия риск за инвеститора спрямо очакваната възвръщаемост.