Акции на фокус – месец Август 2017

25 авг.

Акции на фокус – месец Август 2017

Applied Materials Inc. – AMAT (NASD)  заедно с Mastercard Incorporated – МА (NYSE) се представиха за юли най-добре в портфейлите на нашите клиенти (съответно: +7.21% и +4.54%). Най-губещата акция през юли се оказа Micron Technology Inc. – MU (NASD).

AMAT (NASD) – Technology / Semiconductor Equipment & Materials

Акцията на Applied Materials през юли добави капитализация след отчайващите -10.14% за юни, при обичайната си висока волатилност и бета 1.80. Производителят на материали за микрочипове определено предоставя спекулативен потенциал на по-толерантните към риска. EPS постоянно се повишава от 0.09 (2012) до 1.56 (2016), а резултатите за второто тримесечие на тази година са най-добрите за цялата 50-годишна история на компанията. В тази връзка Zacks Investment Research прогнозира 82% ръст през 2017. След Needham Group Inc. през май, на 18 август и Stifel Financial Corp. публикува новата си позитивна прогноза за АМАТ, с препоръка за „Buy“ и цел към 61 USD (при текуща цена ок. 43 USD). Обемите за август са доста по-високи от обичайните, което е признак, че в акцията най-вероятно се влага кеш на големи институционални инвеститори.

MU (NASD) – Technology / Semiconductor- Memory Chips

Технологичната Micron Technology Inc., в унисон с представянето на сектора, показва висока волатилност (ок. 3.4% на месечна база). Въпреки много колебливия си EPS за последните 5 години обаче, MU получава силна подкрепа от анализаторите вече трети месец.

Stifel Financial Corp., Wells Fargo & Co. и Cowen Inc. поддържат препоръките си от юни към своите клиенти за „Buy“ по MU с целева цена между 40 и 60 USD (текуща: 30.22 USD). При по-слабо ликвидната търговия в момента, подобни активи дават много големи спекулативни възможности, но при съответните високи нива на риск.

МА (NYSE) – Financial / Credit Services

Mastercard Incorporated продължава да бъде в дългосрочен и много устойчив възходящ тренд, каквото е и средното представяне на годишна база (+21.23%) на целия US-сектор „Financial”. Компанията постига монотонно нарастване на основните си показатели (EPS и Sales) през последните 5 години и много слаби колебания на акцията спрямо пазара (бета 1.18). В условията на инерционната лятна търговия, очакванията са краткосрочно ценовото движение да се запази, в коридор на периодични месечни корекции ок. 2.5%.

Общ пазарен риск

Общо US-пазарът продължава да върви нагоре, но не бива да се забравя нарастващия систематичен риск, силно обусловен и от поведението на основните централни банки. Очевидната корелация между динамиката на QE и глобалните фондови пазари показва, че интензивността в ръста на пазарите е силно обвързана с агресивността на програмите за изкупуване на активи. Безпрецедентните QE-обеми през последните години са безспорен фактор за пазарно спокойствие и висок риск-апетит, но изненадващите сривове винаги се случват в най-неочаквания момент. Косвено предупреждение е и постепенното свиване на обемите при обратното изкупуване на акции на US-пазара. Би било разумно да се жертва част от очакваната възвръщаемост за да се хеджират отворените позиции, защото инвеститорите в момента силно подценяват проблемите, които ФЕД и ЕЦБ могат да предизвикат, първо на пазарите за корпоративен дълг, а оттам и общо на капиталовите.