Прекратяване на обслужването на dearmarkets.com

15 февр.

Прекратяване на обслужването на dearmarkets.com

Уважаеми клиенти,
Бихме желали да ви информираме, че Файнекс ОДД обмисля спиране на търговската платформа , достъпна на уебсайта dearmarkets.com
Във връзка с това на основание чл.8 от договора за електрона търговия между клиентите и Файнекс ООД, както на основание чл.7 от Общите условия на Файнекс ООД за работа с клиенти, Файнекс ООД ще приключи всички договори на свои клиенти за електронна търговия чрез платформата на уебсайта dearmarkets.com
Настоящото известие ще бъде считано като предизвестие за прекратяване на договорите на всички клиенти, които използват горепосочената платформа.Всички договори , които не са прекратени с подписан анекс между страните, след 10 работни дни ще се считат за автоматично прекратени, считано от 15 март 2019 год.
Екипът на Файнекс ООД е насреща за въпроси и съдействие на следните контакти – office@finex.bg и телефон +35924390218 в София ,България