Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2018

24 апр.

Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2018

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година.