Корпоративни услуги

Ние познаваме отлично изискванията пред компаниите, които трябва да отговорят на съвременната икономическа обстановка, бързо променящата се среда и високата конкуренция. Съчетавайки опита натрупан в големи холдингови структури и финансови групи и инвестиционния опит придобит за повече от 10 години,  ние предлагаме цялостно решение за корпоративното управление на нашите клиенти.  Основните инвестиционни услуги които предлагаме са

Дългово финансиране (облигации)

В условията на висока конкуренция, понижена норма на възвръщаемост и нестабилност на лихвените нива,  ние заставаме зад нашите клиенти , като преструктурираме тяхната задлъжнялост – банкови кредити и други дългове в корпоративни облигационни емисии. Достъпът до дълговият пазар посредством този инструмент позволява по-ефективни финансови условия, прогнозируеми лихви и висока репутация на клиентите.

Листване на борсата (IPO, SPO)

Достъпът до капиталовият пазар е не само привличане на ресурс, а и получаване на признание, репутация и бърз и лесен инструмент за развитието на бизнеса. Ние анализираме възможностите, ползите и ефектите, които едно развитие в посока придобиване на публичност и борсова търговия ще имат върху бизнеса и неговите акционери и изграждаме стратегия за пласиране на акции от капитала на компанията на борсата.

 

Вливания и придобивания (M&A)

Всеки бизнес има живот и динамика. Понякога е по-добре да получиш цена на дългогодишен труд в развитието на една компания, а понякога е по-ефективно да придобиеш вече изграден пазарен дял. Ние заставаме от страната на купувачи и продавачи с цел постигане на оптимални условия и висока сигурност на транзакциите.