Платформи за търговия

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че Файнекс ОДД обмисля спиране на търговската платформа , достъпна на уебсайта dearmarkets.com

Във връзка с това на основание чл.8 от договора за електрона търговия между клиентите и Файнекс ООД, както на основание чл.7 от Общите условия на Файнекс ООД  за работа с клиенти, Файнекс ООД ще приключи всички договори на свои клиенти за електронна търговия чрез платформата на уебсайта dearmarkets.com

Настоящото известие ще бъде считано като предизвестие за прекратяване  на договорите на всички клиенти, които използват горепосочената платформа.Всички договори , които не са прекратени с подписан анекс между страните, след 10 работни дни ще се считат за автоматично прекратени, считано от 15 март 2019 год.

Екипът на Файнекс ООД е насреща за въпроси  и съдействие на следните контакти –  office@finex.bg и телефон +35924390218 в София ,България

Infront trading terminal

Търговия с акции в Европа, Америка и Азия

Инсталирай

Открийте сметка за търговия

Заявете консултация в офиса

Finex предлага на своите квинти възможност за търговия с един от най-технологичните терминали за борсова търговия – Infront. На потребителите се предоставя възможността да търгуват на различни пазари  – местни и международни от една единствена брокерска сметка, която може да е във валута избрана по избор – Евро, Лева, или Щатски долар.

Терминалът за търговия е подходящ както за професионални и институционални инвеститори така и за индивидуални клиенти, които искат да оперират на финансовите пазари.

Минимални изисквания

Infront Desktop
  • Операционна система: Windows Vista / 07.08.10
  • Процесор: 2 GHz Intel или повече
  • Вътрешна памет (RAM): 4096MB или повече
  • Екран: 1024x768 резолюция (1920x1024 или по-висока ще предложим най-добрия опит)
  • Монитор: Програмата може да работи с един или няколко монитора
  • Твърд диск: 100 MB са необходими за програмата
  • Интернет връзка 2 / 2Mbit или по-висока (в зависимост от обема на данните)
 Infront Mobile
  • Infront за iPhone и IPAD е разработен да работи с всички Apple iPhone и IPAD устройства, работещи с IOS на Apple разполага с модерна операционна система. Като цяло, ние препоръчваме на всички потребители да преминат към този най-новата версия на IOS достъпно от Apple.
  • Infront за Android е разработен да работи с Android Lollipop (версия 5.0) и по-нови версии.

Пазари и условия за търговия

ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ
България БФБ София 0.3 bps 2 BGN
Полша WSE Main List 35 bps 25 PLN
WSE NewConnect 35 bps 25 PLN
Белгия Euronext Brussels 35 bps 20 EUR
Франция Euronext Paris 35 bps 20 EUR
Холандия Euronext Amsterdam 35 bps 20 EUR
Португалия Euronext Lisbon 35 bps 20 EUR
Германия Xetra 35 bps 20 EUR
Великобритания London IOB 35 bps 20 EUR
Великобритания LSE 35 bps 20 EUR
Швейцария SWX 35 bps 20 EUR
Дания OMX Copenhagen 35 bps 20 EUR
Швеция OMX Stockholm 35 bps 20 EUR
Финландия OMX Helsinki 35 bps 20 EUR
Норвегия Oslo Bors 35 bps 20 EUR
Ирландия Irish Stock Exchange 35 bps 20 EUR
Испания Bolsa de Madrid 35 bps 30 EUR
Италия Borsa Italiana Milan 35 bps 35 EUR
Австрия Vienna ATX 60 bps 30 EUR
Унгария Budapest Stock Exchange 80 bps 60 EUR
Чешка Република Prague SE 80 bps 60 EUR
Гърция Athens Stock Exchange 80 bps 30 EUR
Турция Istanbul 80 bps 30 EUR
Румъния Bucharest Stock Exchange 150 bps 30 EUR
АМЕРИКАНСКИ ПАЗАРИ
Канада TMX Toronto 60 bps 30 EUR
САЩ Americal Stock Exchange 35 bps 0.03 USD per share
САЩ NASDAQ 35 bps 0.03 USD per share
САЩ NYSE 35 bps 0.03 USD per share
АЗИЯ И ДРУГИ ПАЗАРИ
Австралия ASX 45 bps 30 EUR
Хонк Конг HKEx 45 bps 36 EUR
Япония Osaka Securities Exchange 45 bps 18 EUR
Япония Tokyo Stock Exchange 45 bps 18 EUR
Сингапур SGX 45 bps 42 EUR
Южна Африка Johannesburg Stock Exchange 60 bps 18 EUR
Израел Tel Aviv Stock Exchange 60 bps 60 EUR
Нова Зеландия NZX 60 bps 18 EUR
Тайланд Stock Exchange of Thailand 70 bps 42 EUR

Обслужване клиенти

Имейл: office@finex.bg

Тел: +359 2 439 0218

Файнекс обслужва  своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращи дейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази интернет страница, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството. 

Внимание!

В постоянната еволюция на методите за кибер престъпления, кражбата на самоличност е най-бързо разпространяващото се престъпление.

Кражбата на финансова идентичност е най-често срещаната форма на кражба на самоличност, като обикновено се цели достъп и изпразване на банкови или инвестиционни сметки, с налични в тях парични средства или финансови активи, а по-рядко е насочена към нефинансови активи, като недвижими имоти, оборудване и под. Разбира се, най-желаната цел е достъпът до онлайн разплащателни сметки, кредитни карти или инвестиционни сметки, които могат бързо да бъдат изпразнени.

Наскоро установихме, че компании, в чиито имена обикновено присъства името „Binex“ или негови производни, на различни уеб сайтове и платформи за форекс търговия използват името, адреса и данни за лиценза на ИП Файнекс ООД за откриване на фалшиви акаунти и сключване на договори с потенциални непрофесионални клиенти, както и за незаконно ползване на доставчици на платежни услуги (например: https://swissinvest.trade/legal/#/ или https://fxplace.trade/legal/#/ ), а лица, представящи се и като „groupe FINEX CAPITAL Ltd“ използват за измамни цели директно и нашия LEI Code (например: https://www.finex-capital.com/ )

ИП Файнекс ООД няма нищо общо с тези компании. Те използват без какво и да е основание чуждо име и лиценз, за да заблудят потенциалните си клиенти, че имат съответните разрешения за извършване на дейност.

Моля, бъдете предпазливи! Актуалните данни за контакти, клиентските банковите сметки и уеб сайтове на ИП Файнекс ООД са публикувани на https://www.finex.bg , както и в електронния регистър на българския регулатор – Комисията за финансов надзор (КФН).

Предоставянето на инвестиционни услуги от нелицензирани лица крие съществени рискове за инвеститорите, от една страна, защото върху тях и тяхната дейност не се осъществява надзор от държавен орган или друга независима институция, а от друга страна – тъй като активите, които инвеститорите поверяват на такива лица, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа или от друга подобна схема за компенсиране на инвеститорите.

Информация за лицата, които имат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, може да получите от интернет страницата на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg .

Warning!

In the evolution of cybercriminals’ methods, Identity Theft is the fastest growing crime.

Financial identity theft is the most common form of identity theft and it most often involves accessing and emptying bank or investment accounts with cash, financial assets and rarely nonfinancial assets, as real estate, equipment, etc.  Of course the most common aim is the acquisition of online current accounts, credit cards or investment accounts which can be quickly fraudulently exhausted.

We have recently become aware that cybercriminals represented himself as companies with name „Binex…“, or as „groupe FINEX CAPITAL Ltd“ in various web sites and platforms for FX trading are using the identity, address, LEI-Code and investment firm license of Finex LTD to open fake accounts with potential retail clients as well as for unlawful usage of a payment service providers. (For example: https://swissinvest.trade/legal/#/ or https://fxplace.trade/legal/#/ or  https://www.finex-capital.com/ )

Finex LTD  is nothing to do with these companies. They fraudulently use our name and license to deceive their potential clients that they have the appropriate permits to provide investment services.

Please be cautious! The actual contact data, bank accounts for clients funds and licensed websites of Finex LTD are published on https://www.finex.bg as well as in the e-register of the Bulgarian regulator FSC.

For inquiries and signals please, use the contacts, available on: https://www.finex.bg/contacts/