Skip to content

Публикация: Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2018

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година.

Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2018

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2018

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.