Skip to content

Публикация: ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 ЗА 2019

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 ЗА 2019

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 ЗА 2019

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.