Skip to content

Публикация: Информация по чл. 22 от ЗПФИ

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или държане на финансови инструменти.

Информация по чл. 22 от ЗПФИ

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Информация по чл. 22 от ЗПФИ

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.