Skip to content

Публикация: Информация по чл. 22 от ЗПФИ

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови инструменти.

Информация по чл. 22 от ЗПФИ

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Информация по чл. 22 от ЗПФИ

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.