Skip to content

Публикация: ИНФОРМАЦИЯ

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И

НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във

връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

ИП Гранд Кепитал публикува информация по относно устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Изтегли информация

ИНФОРМАЦИЯ

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.