Публикация: Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2018

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz
Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до …
Gr@nD_CapPit3lz
През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови …
Gr@nD_CapPit3lz
През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или …
Gr@nD_CapPit3lz
През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на …
Gr@nD_CapPit3lz
Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“ …
Gr@nD_CapPit3lz
ИП Файнекс публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно …
Gr@nD_CapPit3lz
ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на …

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.