ИНФОРМАЦИЯ

Category: Новини

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И

НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във

връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

ИП Гранд Кепитал публикува информация по относно устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ НА ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД

Category: Новини

Уважаеми клиенти,

С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети промени в следните документи:

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Гранд Кепитал ООД.

Промените в Общите условия влизат в сила от 20.02.2021 г.

Съгласно чл. 82 ал. 12 от ЗПФИ, клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Общите условия, имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на Общите условия,  като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Изменените Общи условия, можете да намерите в секция „Документи”.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

Уведомление на основание чл. 75а, ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти

Category: Новини

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 ЗА 2019

Category: Новини

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

Годишно оповестяване 2019

Category: Новини

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския парламент и на съвета

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Category: Новини

Уважаеми клиенти,

По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. бихме искали да ви уведомим, че ще осигурим непрекъснатост на дейността, като високо ценим безопасността на нашите клиенти, контрагенти и служители.

С оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., ИП „Гранд Кепитал“ ООД, ще обслужват своите клиенти само след предварително уговорен час.

Можете да се свържете с нас на:

тел: 0895 48 00 77

email: .  

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

Информация по чл. 22 от ЗПФИ

Category: Новини

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови инструменти.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

Информация по чл. 22 от ЗПФИ

Category: Новини

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или държане на финансови инструменти.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

Информация по чл. 22 от ЗПФИ

Category: Новини

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови инструменти.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.

Промяна на името и адреса на Инвестиционния посредник

Новини

Уважаеми клиенти,
С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“ ООД, промени своето име и адрес за кореспонденция, както следва:

Име: ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД – GRAND CAPITAL LTD
ЕИК 203373259
Адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Oрион“, ул. „3020“ N 34, ет. 4
Тел: +359 / 2 890 4131
E-mail: .
Представителна власт – заедно от Управителите: Кристина Бояджиева и Мартин Първанов,

Промените са влезли в сила от 28 март 2019 година.

Към момента се работи по актуализация на интернет страницата на ИП „Гранд Кепитал“ и съвсем скоро ще имате възможност да се запознаете с новата визия и обогатения спектър от услуги, които посредникът ще предлага.
Към момента всички документи, в т.ч. и Общите условия, приложими към договорите с клиенти, са в процес на промяна и актуализиране.
Всички нови и променени документи ще бъдат публикувани на сайта, с цел запознаване на клиентите с тях, като ще влязат в сила в законоустановените срокове, след получаване на одобрението им от КФН.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.